Privacyverklaring

Privacy
Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven, hieronder in ieder geval begrepen alle organisatorische handelingen ten behoeve van de (online) bijeenkomst waarvoor u zich aanmeldt. Hieronder is ook begrepen dat er foto en video materiaal van de (online) bijeenkomst kan worden vervaardigd dat kan worden gebruikt voor verslaglegging en promotie van de (online) bijeenkomst of toekomstige (online) bijeenkomsten.

Hoe gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om met uw persoonsgegevens?
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Om uw aanmelding voor de (online) bijeenkomst te kunnen verwerken wordt u gevraagd uw gegevens beschikbaar te stellen.

Evaluatieformulier
Na afloop van de (online) bijeenkomst kunt u van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een evaluatieformulier ontvangen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt de uitkomsten van de evaluatie om het aanbod van de (online) bijeenkomst te verbeteren. Indien de uitkomsten van de evaluatie worden gepubliceerd, dan gebeurt dat slechts op geaggregeerd niveau en zijn deze gegevens niet naar een individu te herleiden.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
De gegevens worden alleen geanonimiseerd verwerkt en op geaggregeerd niveau gerapporteerd. Dit gebeurt door PINO evenementen en congressen BV en haar subverwerkers in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het geval van een online bijeenkomst kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de ontwikkelaar / beheerder van het online platform dat voor deze online bijeenkomst wordt gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar evenwichtinhandhaving@congresbureau.nl.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met: evenwichtinhandhaving@congresbureau.nl.